Skip to content

శ్రీకారం:

27 జూలై, 2008

తెలుగదేలయన్న దేశంబు తెలుగేను
తెలుగు వల్లభుండ తెలుగొ కండ
ఎల్లనృపులుగొలువ నెరుగవే బాసాడి
దేశభాషలందు తెలుగు లెస్స!

-శ్రీకృష్ణ దేవరాయలు

ప్రకటనలు

వ్యాఖ్యలను మూసివేసారు.

%d bloggers like this: